20220627114635e98.jpg Shinji Okazaki became a foxes On This Day 7 years ago