202201241149122c5.jpg Hayashi Daichi and Hara Taichi goal stvv against RFC Seraing